อนุทิน 111282 - บุรชัย

  ติดต่อ

ดูวีดิโอ Dr. Helen Caldicott พูดเกี่ยวกับ Fukushima แล้ว ก็รู้สึกว่าสลด ไม่รู้ว่ามนุษยชาติจะมีชีิวิตรอดจากกัมมันตภาพรังสีปริมาณมหาศาลที่รั่วอยู่นั่นได้อย่างไร  หายนะที่ญี่ปุ่นนี่ร้ายแรงกว่า เชอร์โนบิล ซึ่งมีคนยุโรปตายไปแล้ว ๑ ล้านคน แต่ปกปิดเอาไว้ สำหรับตัวเองนั้นคงไม่ห่วง ห่วงถึงรุ่นต่อๆ ไปมากกว่า

 

 

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)