อนุทิน 111251 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๒๙๗๔ |

"สื่อใหม่"

"...สิ่งที่เรียกว่า "สื่อใหม่" (New media) นั้น
ก็คงมีคุณลักษณะเหมือนกับ "สื่อที่เคยใหม่"
เช่น วิทยุหรือโทรทัศน์ที่มักจะยืนอยู่บนหลังไหล่ของ "สื่อเก่า" ที่มีอยู่..."

(กาญจนา แก้วเทพ.  คู่มือสื่อใหม่ศึกษา.  กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์, ๒๕๕๕.)

เขียน 24 Jul 2012 @ 22:50 ()


ความเห็น (0)