อนุทิน 111226 - พิชิตชัย ใจอารีย์

  ติดต่อ

Focus Group เขต 8 นครศรีฯ สมาคมควบคุมข่าย ต่างเสนอความต้องการ แต่ยังขาดการเปิดใจ กับองค์กร( สมาคมฯ) อื่่นๆ ที่ได้รับการรับรองจาก กสทช.
  เขียน:  

ความเห็น (0)