อนุทิน 111226 - พิชิตชัย ใจอารีย์

Focus Group เขต 8 นครศรีฯ สมาคมควบคุมข่าย ต่างเสนอความต้องการ แต่ยังขาดการเปิดใจ กับองค์กร( สมาคมฯ) อื่่นๆ ที่ได้รับการรับรองจาก กสทช.

เขียน 24 Jul 2012 @ 14:02 ()


ความเห็น (0)