อนุทิน 111216 - บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล

-๒๓ กรกฎาคม ๕๕ ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอนุบาลพะเยา การศึกษาขั้นพื้นฐาน ยิ่งนาน-ยิ่งจะหาตัวตนไม่พบ เนื่องจากนโยบายของภาครัฐที่ไม่นิ่ง แปรเปลี่ยนไปตามกาล บางครั้งกาละนั้นยังไม่เหมาะสม และยังสะท้อนให้เห็นถึงคนไทยฉลาดคิด มากกว่าฉลาดทำ

 

-๑๗-๑๙ สิ่งหาคม ๕๕ กรรมการประกวด "ของใช้คู่บ้านภูมิปัญญาคู่เรือน" คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา แม้ไม่เน้นการผลิต แต่ก็เน้นการอธิบายให้เห็นภาพ ให้เห็นประโยชน์ในการหยิบจับใช้ในชีวิตประจำวัน....

เขียน 24 Jul 2012 @ 10:00 () แก้ไข 01 Aug 2012 @ 19:20, ()


ความเห็น (0)