อนุทิน 111192 - อ.นุ

  ติดต่อ

เด็กหรือมนุษย์ทุกคน..มีศักยภาพที่เต็มเปี่ยมภายในตนเอง

รอวันที่จะงอกงามผลิบาน..สู่การเป็นมนุษย์ที่มีอิสระแห่งตนเองอย่างแท้จริง

เพียงแต่เราในฐานะ..พ่อแม่ ครู หรือผู้ใหญ่ในสังคม

จะคอยบ่มเพาะ..และเปิดโอกาสให้เขา

ได้ค่อยๆ เรียนรู้เรื่องราวที่เหมาะสม..กับแต่ละช่วงวัยของเขา

(Waldorf Education)

  เขียน:  

ความเห็น (0)