อนุทิน 111189 - krutoom

  ติดต่อ

วันนี้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูที่ได้ไปอบรมตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ได้อ่านหลักสูตรบทที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ของ ดร. ฉัตรแก้ว  เภาวิเศษ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ทำให้เกิดความหวังกับครูทั้งสองสาระการเรียนรู้ ที่จะนำไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียนต่อไปค่ะ

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)