อนุทิน 111182 - พัดศรีเรือง

ราคายางยางแผ่นดิบ90.19 บาท/กก. ลดลง 1.50 บาท/กก. ยางความชื้น 3-5% 86.59 บาท ลดลง 1.62 บาท ยางแผ่นรมคว91.59 บาท/กก. ลดลง 3.60 บาท/กก.
เขียน 23 Jul 2012 @ 14:01 ()


ความเห็น (0)