อนุทิน 111181 - Sila Phu-Chaya

  ติดต่อ

  • วันนี้ ช่วงเช้า ฟังบรรยาย "ธรรมาภิบาลสร้างได้" โดยศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิชา มหาคุณ 
  • ท่านแนะนำเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้นำองค์กร ข้อหนึ่งที่น่าสนใจคือว่าผู้นำควรมีความรอบรู้แบบ "prudence" ไม่ใช่เพียงแค่ "Knowledge" 
  • ท่านขยายความต่อไปว่า prudence ภาษาไทยที่ใกล้เคียงคือ "ปรีชาญาณ" 
  • มีข้อสังเกตว่าหลักธรรมาภิบาล จริง ๆ แล้วอาศัย "หลักทศพิธราชธรรม" ในการบริหารจัดการองค์กรที่ดีด้วย 
  • ช่วงบ่ายแก่ ๆ เดินทางไปเก็บของเพื่อเดินทางไปต่างจังหวัดทะเลฝั่งตะวันออกโดยเร่งด่วน ออกเดินทางเย็นนี้ 
  •                                                    ๒๓ กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

เดินทางปลอดภัยค่ะพี่ศิลา ^^