อนุทิน #111173

  ติดต่อ

เราไม่อาจรู้ล่วงหน้า...

ถึงวินาทีแห่งการสิ้นสุดการดำเนินชีวี

สังขารอาจกลายเป็นผงธุลีคืนสู่ผืนดิน

ทว่า...ความทรงจำแห่งชีวิตยังคงดำรงอยู่

มิอาจจางหายไปโดยง่ายดาย

แด่การจากลา...เพื่อพบพานรากเหง้าแห่งธรรมชาติ

อีกครั้ง...

  เขียน:  

ความเห็น (0)