อนุทิน #111161

เด็กๆ ควรจะเข้าใจว่า..

ทำดี-ดี ทำชั่ว-ชั่ว ทันทีเลย

(อาจารย์พุทธทาสภิกขุ)

เขียน:

ความเห็น (0)