อนุทิน 111161 - อ.นุ

อ.นุ

เด็กๆ ควรจะเข้าใจว่า..

ทำดี-ดี ทำชั่ว-ชั่ว ทันทีเลย

(อาจารย์พุทธทาสภิกขุ)

เขียน 22 Jul 2012 @ 19:44 ()


ความเห็น (0)