อนุทิน 111161 - อ.นุ

  ติดต่อ

เด็กๆ ควรจะเข้าใจว่า..

ทำดี-ดี ทำชั่ว-ชั่ว ทันทีเลย

(อาจารย์พุทธทาสภิกขุ)

  เขียน:  

ความเห็น (0)