อนุทิน 111160 - ต้อยติ่ง

  ติดต่อ

"ช้างสารชนกันหญ้าแพรกแหลกราญ" สุภาษิตนี้ได้อ่านแล้วช่างสะกิดใจสำหรับคนทำงานในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ว่าองค์กรไหนโดยเฉพาะหน่วยงานราชการ. ไม่ต้องแปลความอะไรมากความหมายชัดเจนอยู่ในตัวเองการทำงานตามหน้าที่ในฐานะผู้ปฏิบัติต้องปรับตัวและจิตใจให้แข็งแกร่งภายใต้ภาวะกดดันหลายอย่าง. ต้องเรียนรู้เพื่ิอเป็นหญ้าแพรกที่แข็งแรงต่่อสู้กับสถานการณ์ต่่างๆ...หลบหลีกเท้าช้างให้ดี...หากไม่ระวังอาจเป็นหญ้าแพรกที่โดนย่ำจนเละไม่เป็นท่า..??

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)