อนุทิน #111157

ธรรมะพวกไหนที่ใช้ไป เพื่อบรรลุนิพพาน ต้องนำมาให้เด็กใช้ด้วยเหมือนกัน

(อาจารย์พุทธทาสภิกขุ)

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (1)