อนุทิน 111157 - อ.นุ

อ.นุ

ธรรมะพวกไหนที่ใช้ไป เพื่อบรรลุนิพพาน ต้องนำมาให้เด็กใช้ด้วยเหมือนกัน

(อาจารย์พุทธทาสภิกขุ)

เขียน 22 Jul 2012 @ 17:04 () แก้ไข 25 Jul 2012 @ 08:04, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยค่ะ