อนุทิน 111157 - อ.นุ

  ติดต่อ

ธรรมะพวกไหนที่ใช้ไป เพื่อบรรลุนิพพาน ต้องนำมาให้เด็กใช้ด้วยเหมือนกัน

(อาจารย์พุทธทาสภิกขุ)

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

เห็นด้วยค่ะ