อนุทิน 111151 - ครูตาแว่น

ฉันทลักษณ์เหมือนปีกมีไว้ให้นกบิน ส่วนกลอนเปล่าเหมือนนกที่เหินบินไปได้แม้ไร้ปีก : เตือนจิต นวตรังค์

เขียน 22 Jul 2012 @ 11:54 ()


ความเห็น (0)