อนุทิน #111133

ข้อควรระวังกระป๋็องอัดลมเผาไฟ ไม่ว่าจะกระป๋องอะไร อันตรายทั้งนี้น มีคำเตือนอยู่แล้ว เหตุการณ์ไม่น่าเกิดก็เกิดจนได้ ข่าวระวังภัย
เขียน:

ความเห็น (0)