อนุทิน 11113 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

นั่งอ่านข่าวอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง ขอบคุณที่ประเทศไทยยังมีอินเทอร์เน็ต แม้จะต้องใช้กำลังภายในกว่าจะเข้าถึงสารสนเทศได้ก็ตาม

เขียน 12 Jun 2008 @ 21:24 ()


ความเห็น (0)