อนุทิน 111096 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
 • หากเรามีปัญญา  ปัญญาจะพาให้บรรลุความสุข

 •          การ "ปลูกปัญญา" ทำได้อย่างไร

 •        ในสังคีติสูตร (๑๑/๑๙๙) ท่านพระสารีบุตร ได้แสดงถึงเหตุที่จะให้เกิดปัญญาได้ ๓ ทางด้วยกัน คือ

           ๑. จินตามยปัญญา ปัญญาเกิดจากความคิด การคิดหรือพิจารณาทบทวนเหตุผล เรียกว่าต้องใช้สมอง ปัญญาจึงจะเกิด

           ๒. สุตมยปัญญา ปัญญาเกิดจากการฟัง การอ่าน การเล่าเรียนศึกษา การค้นคว้าหาความรู้ การสอบถามท่านผู้รู้

           ๓. ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการฝึกฝนอบรม การลงมือกระทำหรือปฏิบัติ การทดลองปฏิบัติด้วยตนเองเนือง ๆ

           มีข้อที่ควรสังเกต ระหว่างคนที่มีความคิด กับคนที่มีปัญญานั้น อย่าได้เอาไปปะปนกัน มันจะแก้ปัญหาในการดับทุกข์ไม่ได้ หรือแม้จะใช้แก้ปัญหาเล็กน้อย ในชีวิตประจำวันก็ยังยาก

 • ขอบคุณข้อคิดดี ๆ จาก www.dhammajak.net/book/sukha/sukha02.php

 • ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

 •                                                                                            ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๕

เขียน 21 Jul 2012 @ 00:04 ()


ความเห็น (0)