อนุทิน #111086

พ่อแม่หวังพึ่งพาเจ้า ครูเล่าหวังเจ้าสร้างชื่อ

ชาติหวังกำลังฝีมือ เจ้าคือความหวังของทั้งมวล

(ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล)

เขียน:

ความเห็น (0)