อนุทิน 111085 - bop

bop

อีก ๗๒ วันผมก็จะเป็น (น.ก.) ไปไหนๆได้อย่างเสรีไม่ต้องห่วง      และกังวลกับหน้าที่ราชการที่กล่าวถึงนี้ไมใช่เบื่อหรือไม่ชอบแต่เพื่อเตือนตัวเองให้รีบทำงานที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ เรียบร้อย จากหน้าที่ไปด้วยความสบายใจและภาคภูมิใจ คิดว่าจะไม่เริ่มงานอะไรอีกแล้ว แต่ด้วยความกรุณาขอระทรวงการต่างประเทศ ได้มอบเงินให้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม           เป็นเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาท) พูดถึงภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว โรงเรียนเริ่มมีน้ำไหลบ่าเข้าท่วมภายในโรงเรียนเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔  ซึ่งวันดังกล่าวผมกำลังจะเดินทางไปสัมมนาที่ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยความเคยชินกับสภาพน้ำท่วมมาหลายสิบปี         ผมเกิดและโตกับแม่น้ำย่อรู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้น ประกอบกับข่าวสารทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์มีให้รับรู้เร็ว               ผมประเมินสถานการณ์แล้วแจ้งผู้ปกครองและสั่งปิดเรียนสำหรับนักเรียนอนุบาลตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน กำหนดเปิดเรียนวันที่ ๑ พฤศจิกายน แต่สำหรับชั้นประถมฯอยู่ระหว่างการเตรียมตัวเพื่อสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ในที่สุดก็เกิดเป็นมหาอุทกภัยอยู่นานสองเดือนเศษ ปีนี้มีหลายคนกังวลว่าน้ำจะท่วมอีกหรือเปล่า ในความเป็นจริงน้ำฝนที่ตกในจังหวัดเชียงใหม่หรือในภาคเหนือและบริเวณที่อยู่เหนือกรุงเทพทั้งหมดมันจะต้องไหลลงทะเลทั้งสิ้นทางที่จะไหลลงทะเลมันก็ต้องผ่านกรุงเทพฯและจังหวัดในภาคกลางโดยใช้เส้นทางหลักคือแม่น้ำเจ้าพระยา เรามีเขื่อนเก็บน้ำไว้ทางภาคเหนือและภาคกลางหลายเขื่อน เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๔ เป็นรอยต่อระหว่างรัฐบาลเก่ากับรัฐบาลใหม่ การบริหารน้ำในเขื่อนไม่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นมา มีฝนตกมากแต่น้ำในเขื่อนมีอยู่เต็มฝนตกลงมามากขึ้นก็ต้องปล่อยน้ำในเขื่อนให้เร็วที่สุดน้ำที่ปล่อยออกจากเขื่อนทุกเขื่อนมาพร้อมๆกันปริมาณมหาศาล  เป็นหมื่นล้าน ลบม.มันก็ท่วมไปหมดซิครับ วันนี้รัฐบาลบริหารจัดการน้ำในเขื่อนให้อยู่ในปริมาณที่สามารถรับน้ำได้ น้ำมันจะท่วมเหมือนปีที่ผ่านมาได้อย่างไรกันครับ อย่าได้ตื่นตระหนกเลย ผมเองก็ต้องเหนื่อยหลังน้ำลดลงในโรงเรียนที่น้ำท่วมถึงเสียหายมาก แต่ได้รับการช่วยเหลือจากภาคเอกชน และของทางราชการทำให้ผมฟื้นฟูโรงเรียนให้ดี จนดีกว่าเดิม วันนี้ต้องเร่งมือทำงานที่ได้รับเงินมาดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่เหลืออยู่ ๗๒ วัน สุดท้ายขอขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศที่ให้เงินผมปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน สวัสดีครับ

เขียน 20 Jul 2012 @ 20:34 () แก้ไข 20 Jul 2012 @ 21:05, ()


ความเห็น (0)