อนุทิน 111062 - ภูฟ้า

ภูฟ้า

ความเป็นเช่นนั้นเอง

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา กายและใจเป็นก้อนทุกข์ 100% สุข ทุกข์ เป็นไปตามเหตุปัจจัย หนอ

ในทางปฏิบัติ รู้ชัด รู้ด้วยสติ รู้ด้วยปัญญา

เขียน 20 Jul 2012 @ 09:57 ()


ความเห็น (0)