อนุทิน 111062 - ภูฟ้า

  ติดต่อ

ความเป็นเช่นนั้นเอง

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา กายและใจเป็นก้อนทุกข์ 100% สุข ทุกข์ เป็นไปตามเหตุปัจจัย หนอ

ในทางปฏิบัติ รู้ชัด รู้ด้วยสติ รู้ด้วยปัญญา

  เขียน:  

ความเห็น (0)