อนุทิน 111051 - อ.นุ

  ติดต่อ

"ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว นี้ ไม่ใช่คำที่ถูกต้อง เราแปลความผิดเอง

ต้องพูดว่า ทำดี-ดี ทำชั่ว-ชั่ว นั่นถูกต้อง ไม่ต้องรอ การได้"

...ตามรอยอาจารย์พุทธทาสภิกขุ ๒๐ กค ๒๕๕๕ : ๒.๔๙ น.

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

เมื่อคิดได้ว่า ทำดี-ดี ทำชั่ว-ชั่ว แล้ว

จะพบว่าชีวิตเบาสบายอย่างยิ่งค่ะ