อนุทิน 111030 - นาย เอกราช แก้วเขียว

นิสัย หรือพฤติกรรม ไม่ใช้สัญชาตญาณ แต่เป็นการกระทำ ที่ปฏิบัติ ซ้ำ ๆ จนเราเคยชินหากเราต้องการเปลี่ยนพฤติกรรม และ เริ่มพฤติกรรมใหม่ ๆ ที่ดีและมีคุณค่าต่อตัวเรา และ คนที่เรารัก ก็สามารถจะทำได้

เขียน 19 Jul 2012 @ 13:54 ()


ความเห็น (0)