อนุทิน 111008 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
  • ราตรีสวัสดิ์ค่ะ ฝากข้อคิดไว้ก่อนเข้านอน
  • "ไม่ทราบว่าเคยมีใครสังเกตคำว่า “หลักธรรม” กับ ”คุณธรรม” หรือไม่ หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีความพากเพียรในการแผดเผากิเลส ที่เรียกว่า “ตปะ” อาจจะทราบความหมายที่มีความเกื้อหนุนซึ่งกันและกันแล้ว  ในที่นี้ ขออุปมาอุปมัยว่าหลักธรรมเปรียบเหมือนทะเล ส่วนคุณธรรมก็เปรียบเหมือนปลาที่แหวกว่ายอย่างสุขสงบอยู่ในทะเลแห่งธรรม"
  • คัดข้อความมาจากบันทึกตัวเองในอดีต ย้อนกลับมาอ่านบันทึกนี้เพราะมีความหมายของคำว่า "กล้าหาญ" ที่เป็นคุณธรรมข้อหนึ่งใน "ตปะ"
  • บันทึก "นักบริหารอยากเป็น “ยอดไม้หรือลำต้น" อ่านตรงนี้ เพื่อมี “ความอ่อนโยน กับ ตปะ” ประดับตน" http://www.gotoknow.org/blogs/posts/233296
  • แรงจูงใจที่กลับไปค้นอ่านบันทึกเดิม ๆ มาจากการเขียนบันทึกสดุดีคุณหนานเกียรติในเรื่องความกล้าหาญ จากบันทึก  "แด่คุณหนานเกียรติ จิตวิญญาณผู้กล้า" http://www.gotoknow.org/blogs/posts/495243 ทำให้นึกขึ้นได้ว่าเป็นคุณธรรมข้อหนึ่งในหลักธรรมของพุทธศาสนา ซึ่งเคยเขียนบันทึกไว้แล้ว

                                                            ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เขียน 18 Jul 2012 @ 23:27 () แก้ไข 19 Jul 2012 @ 08:51, ()


ความเห็น (0)