อนุทิน 11100 - หยั่งราก ฝากใบ

  ติดต่อ

จากการอบรมเรื่อง การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) 11-13 มิย.51 วิทยากรคือ อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์  กล่าวถึง...

การคิดอย่างมีระบบว่า เป็น การคิดอย่างเป็นองค์รวม (Holistic thinking) และ การเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง (Deep learning) ซึ่งประกอบด้วย ความเชื่อความศรัทธา (Belief) ความตระหนัก (Sesibility) และทักษะ (Skill)

การคิดอย่างเป็นระบบ เป็นฐานของการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง...

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)