อนุทิน 110975 - พัดศรีเรือง

มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ศุกร์ 20 ก.ค.55 ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่ศาลาประชาคม อ.ช้างกลาง 10.30 น และที่รร.ทุ่งใหญ่วิทยาคม เมืองคอน 13.30 น.
เขียน 18 Jul 2012 @ 11:09 ()


ความเห็น (0)