อนุทิน 11094 - อ.อาลัม

  • ประชุมเตรียมการประชุมสภาฯ
  • ประชุมงานประชาสัมพันธ์
  • แวะไปคุย หน.ไปรษณีย์ จ.ยะลา เรื่อง ร้านไปรษณีย์
  • ไปเยี่ยม อ.จารุวัจน์ที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลา

 

เขียน 12 Jun 2008 @ 19:35 ()


ความเห็น (0)