อนุทิน #11094

  • ประชุมเตรียมการประชุมสภาฯ
  • ประชุมงานประชาสัมพันธ์
  • แวะไปคุย หน.ไปรษณีย์ จ.ยะลา เรื่อง ร้านไปรษณีย์
  • ไปเยี่ยม อ.จารุวัจน์ที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลา

 

เขียน:

ความเห็น (0)