อนุทิน 11094 - อ.อาลัม

  ติดต่อ

  • ประชุมเตรียมการประชุมสภาฯ
  • ประชุมงานประชาสัมพันธ์
  • แวะไปคุย หน.ไปรษณีย์ จ.ยะลา เรื่อง ร้านไปรษณีย์
  • ไปเยี่ยม อ.จารุวัจน์ที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลา

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)