อนุทิน 110915 - ธิ

ธิ
  • น้องหมอไปประชุมจังหวัดในฐานะประธานสุขศึกษา
  • อธิบดีกรมแพทย์แผนไทยมาเยี่ยม รพ. ไม่ถึง  ๑๐ นาที
  • บ่ายสองถึงห้าโมงเย็น  ฟังการนำเสนอประกวดนวตกรรม  ชื่นชม.......ปีนี้กระตือรือร้นกันมาก  ๑๖  เรื่อง  ตลอดทางเดิน OPD  สวยงาม  สนุกสนาน 
  • ให้ทำคนไข้ต่อกัน  ๓  ชั่วโมง  เหมือนตอนเช้า  ง่ายกว่าให้ข้อเสนอแนะที่ต้องคิดทั้งด้านวิชาการ  และคำพูดที่สร้างสรรค์ให้ไอเดียบรรเจิดต่อไป  จนออกมาเป็นรูปธรรม
  • ถึงอย่างนั้นยังง่ายกว่าให้คะแนน.......เพิ่งเสร็จ  เฮ้อ !!!!  นอนต่อละ

 

เขียน 17 Jul 2012 @ 02:21 () แก้ไข 17 Jul 2012 @ 02:23, ()


ความเห็น (0)