อนุทิน 110886 - KruWuth

KruWuth

ครูวุฒิชัย อิงไธสง ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์ เรื่องสมการและการแก้สมการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เขียน 16 Jul 2012 @ 09:57 ()


ความเห็น (0)