อนุทิน #110886

ครูวุฒิชัย อิงไธสง ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์ เรื่องสมการและการแก้สมการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เขียน:

ความเห็น (0)