อนุทิน 110859 - บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล

  ติดต่อ

     วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๕๕ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดเวทีการประชาเสวนาหาทางออก สำนักวิจัยและพัฒนาดำเนินโครงการวิจัยอนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนา สถาบันพระปกเกล้า กทม.

     การแก้ไขประเทศชาติบางครั้งต้องใช้เวลาเพื่อให้แต่ละฝ่ายได้คิดทบทวนถึงอดีต ที่ส่งผลถึงปัจจุบัน และจะดำเนินต่อไปอย่างไรดีในอนาคต เพราะเจ้าของประเทศไทย ไม่ได้อยู่ที่คน ๒-๓ กลุ่มเท่านั้น แต่หมายถึงทุก ๆ กลุ่มคนในประเทศนี้

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)