อนุทิน 110845 - ชาญโชติ

ชาญโชติ

วันที่ 16 ก.ค. ผมและทีมงานมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ จะเดินทางไปที่วัดหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน (วัดเสือ) จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่ตี 4 เพื่อเดินทางไปร่วมกิจกรรมใส่บาตรที่วัดในช่วง 7.30 น หลังจากนั้นจะสัมภาษณ์ หลวงพ่อ และคุณหมอ (สัตวแพทย์) สมชัย วิเศษมงคลชัย เรื่องการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงพุทธ และบันทึกวิดีโอกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ทางวัดจัดให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลก วันที่ 17 ก.ค.ได้รับความอนุเคราะห์จากทางวัดให้ใช้สถานที่ในการจัดประชุมกลุ่มย่อยภาคตะวันตก (จังหวัด กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม และเพชรบุรี) เพื่องานวิจัย โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษบกิจอาเซียน ช่วงเช้า 9.00-12.00 น เป็นกลุ่มท่องเที่ยว และ ช่วงบ่าย 13.00-16.00 น เป็นกลุ่มกีฬา ผู้สนใจเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ โทร 02-6190512-3 โทรสาร 02-2730181

เขียน 15 Jul 2012 @ 14:47 ()


ความเห็น (0)