อนุทิน 110834 - พัดศรีเรือง

อากาศดีดี อย่าลืม ชาวทุ่งสงไม่ขายเสียง พร้อมเพรียงไปเลือกตั้ง”

วันที่ 15 กรกฎาคม 2555 ตั้งแต่เวลาบัดนี้.-15.00 น.

เขียน 15 Jul 2012 @ 12:01 ()


ความเห็น (0)