อนุทิน 110826 - อ.นุ

  ติดต่อ

หน้าที่..เป็นเรื่องภายนอก การปล่อยวาง..เป็นเรื่องภายใน มีปัญหา ต้องแก้ไข แก้ได้ หรือไม่ได้ ใจก็ต้อง..ปล่อยวาง

(พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ)

  เขียน:  

ความเห็น (0)