อนุทิน 110817 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
  • ตลอดการเดินทางมาหาดใหญ่ ป้าญาเล่าถึงชีวิตการต่อสู้คัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าและอุตสาหกรรมถลุงเหล็ก
  • ป้าบอกว่าเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วชาวบ้านที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เป็นผู้สุงอายุประมาณ ๖๐ จนถึง ๗๐ กว่า จำนวนไม่น้อย เพราะอยากรักษาแผ่นดินเกิดไว้ให้ลูกหลาน ปัจจุบันล้มหายตายจากไปมากมาย
  • ปััจจุบันอาของป้าญาอายุ ๘๔ ปี เมื่อวันก่อน เดินทางไปประท้วงกรณีมะพร้าวราคาตก แม้จะมาชุมนุมคัดค้านการสร้างนิคมอุตสาหกรรมไม่ไหวแล้ว แต่ก็ช่วยในเรื่องอื่น ไม่เคยละทิ้งที่จะปกป้องความเป็นอยู่ของลูกหลาน
  • บางครั้งเราไม่สามารถหาคำตอบที่ดีที่สุดของคำว่า "การพัฒนา" กับคำว่า "ความยุติธรรม" ได้ เพราะอยู่ที่มุมมองว่าประโยชน์ตกอยู่ที่ใคร ประโยชน์คืออะไร
  • แต่เรามองตรงนี้ได้ ฺฺฺ ผู้ที่ได้รับผลกระทบมีสิทธิเรียกร้องหรือไม่
  • ในสังคมหรือแม้กระทั่งครอบครัวหนึ่ง ๆ มีปัญหาไม่เหมือนกัน แต้ปัญหาที่ได้ยินจากชาวบ้่านกลุ่มนี้คือแค่ขอผืนแผ่นดินเกิดของพวกเขา อย่าเอาไปทำอะไรเหมือนแม่เมาะและมาบตาพุดเลย
  •                                                                     ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เขียน 14 Jul 2012 @ 23:30 () แก้ไข 15 Jul 2012 @ 00:21, ()


ความเห็น (0)