อนุทิน 110812 - คำแสนดอย

เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มอบเล่มงานวิจัยดีเยี่ยมของนกให้ท่าน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา 
วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2555เวลา 12.00น.
ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปลื้มมาก ท่านชมและให้เซ็นต์ปกมอบให้ท่านด้วยค่ะ

เขียน 14 Jul 2012 @ 21:06 () แก้ไข 14 Jul 2012 @ 21:08, ()


ความเห็น (0)