อนุทิน 110811 - อ.นุ

  ติดต่อ

“ทั้งหมดที่เป็นปัญหา เพราะการศึกษา ไม่ถูกต้อง การศึกษาไม่สมบูรณ์แบบ ไม่ตรงกับกฎของธรรมชาติ หรือที่พระเจ้าต้องการ"

(ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ)

  เขียน:  

ความเห็น (0)