อนุทิน #110811

“ทั้งหมดที่เป็นปัญหา เพราะการศึกษา ไม่ถูกต้อง การศึกษาไม่สมบูรณ์แบบ ไม่ตรงกับกฎของธรรมชาติ หรือที่พระเจ้าต้องการ"

(ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ)

เขียน:

ความเห็น (0)