อนุทิน 110768 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

วันนี้ทำระบบ roles ใน ClassStart เสร็จแล้ว พรุ่งนี้คงได้เริ่มทดลองใช้ อีกส่วนหนึ่งที่เสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ประชาสัมพันธ์คือตอนนี้ผู้สอนสามารถตรวจสอบได้ว่าผู้เรียนในชั้นเรียนของตนเข้ามาใช้ระบบรวมเป็นกี่นาที (total session time)

พรุ่งนี้ถึงกำหนดส่ง mailing list ถึงสมาชิกของ ClassStart

เขียน 13 Jul 2012 @ 21:21 ()


ความเห็น (0)