อนุทิน 110753 - พัดศรีเรือง

ยางแผ่นดิบ 86.99 บาท/กก. ลดลง 0.70 บาท/กก. ยางความชื้น 3-5% 85.89 บาท ลดลง 0.30 บาท ยางแผ่นรมควัน 90.40 บาท/กก. ลดลง 0.36 บาท/กก.
เขียน 13 Jul 2012 @ 13:01 ()


ความเห็น (0)