อนุทิน 110750 - พัดศรีเรือง

  ติดต่อ

ไฟฟ้าเมืองคอน งดจ่ายกระแสไฟฟ้าถนนสายบ้านปากนคร สี่แยกปากนคร ถึง บ้านชายทะเลปากนคร และสายแยกทั้งหมด 17 กรกฎาคม .2555 09.00 น. ถึงเวลา 16.00
  เขียน:  

ความเห็น (0)