อนุทิน #110743

@@@บาปมิตโต กลยาณมิตโต มีมิตรเลว มีมิตรดีโดยนัยนี้
ผู้ที่สนิทสนมกัน มีเมตตาต่อกันได้ชื่อว่ามิตรทั้งนั้น
มิตรนั้นมีทั้งชั่วทั้งดีมิตรชั่วเรียกว่า ปาปมิตร มิตรดีเรียกว่า กัลยาณมิตร@@@

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (2)

ยังสบายดีเหมือนเดิมจ้าน้องจิตอาสา...