อนุทิน 110724 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn
| อนุทิน ... ๒๙๑๑ |

"ผลิตหุ่นยนต์เพื่อทรัพยากรมนุษย์ของชาติ"

ดึกดื่นแล้ว นั่งเขียน มคอ.๕ รายวิชาบทเรียนสำเร็จรูป ที่สอนไปแล้วเมื่อภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ ให้กับคณะฯ เพื่อนำไปประเมินประกันคุณภาพ

แต่ทำไปก็บ่นไป เหตุผลคือ เพ้อฝัน มันเป็นแบบฟอร์มจากคนที่สอนหุ่นยนต์มากกว่าสอนคน ตีกรอบให้เป๊ะ แต่ในความเป็นจริง มันเป็นไปไม่ได้ แทบยังไม่สามารถสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมได้เป็นชิ้นงาน เนื่องจากไม่มีที่ว่างให้เขียน

หากประเทศไทยต้องการผลิตหุ่นยนต์ ขอให้ สกอ. ทำต่อไปเถอะ

เขียน 13 Jul 2012 @ 00:11 ()


ความเห็น (0)