อนุทิน 110718 - 04สุภาพร สมจิตร์

การคิดเชิงบวก

    จากที่ได้อ่านบันทึกของคุณโสภณแล้วทำให้ดิฉันเข้าใจและรู้สึกว่าการคิดเชิงบวกเป็นเรื่องที่ดีมากทั้งต่อตนเองและคนรอบข้างเนื่องจากว่าการคิดเชิงบวกเป็นการคิดแต่ในเรื่องที่ดีๆ ทำให้เรามองเห็นถึงคุณค่าของตนเองและคนรอบข้าง ทำให้เรามีกำลังใจที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ออกมาดี อย่างที่คุณโสภณเล่าในบันทึกว่า ตนเองนั้นอยากเป็นหมอแต่ด้วยความที่เป็นคนเรียนหนังสือไม่เก่งอาศัยตรงที่เป็นคนขยันอ่านหนังสือ จด จำเอา และคิดในเชิงบวกเข้าไว้ว่าสักวันหนึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราประสบผลสำเร็จแล้วก็เป็นจริงดังที่คุณโสภณฝันคือได้เรียนในคณะแพทย์ นั้นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เราเห็นว่าหากเราตั้งใจ ขยัน หมั่นเพียรและคิดในเชิงบวกเข้าไว้เราก็จะเกิดกำลังใจ หึกเหิม ผลที่เราหวังก็จะออกมาดีเอง แต่ก็นั้นละใช่ว่าทุกคนที่คิดในเชิงบวกแล้วจะประสบผลสำเร็จ ยังมีอีกหลายคนที่ไม่ประสบผลสำเร็จแต่คนเหล่านั้นก็ยังคงจะมีกำลังใจและพยายามต่อไปเพื่อให้สมหวังดั่งปรารถนา ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากการคิดในเชิงบวกทำให้เรามีแรงขับเคลื่อนที่จะสู้กับอุปสรรคเรียกได้ว่าการคิดเชิงบวกเป็นเกราะกำบังที่ดีให้กับเราเมื่อพบเจอกับปัญหาและความอยากลำบาก

เขียน 12 Jul 2012 @ 21:21 () แก้ไข 15 Sep 2012 @ 06:57, ()


ความเห็น (1)

  • ดีมากค่ะที่เข้าไปอ่านบันทึกตามคำแนะนำของอาจารย์ื และใช้เป็นข้อคิดในการพัฒนาตน
  • แก้ไขภาษา ...นั้น (นั่น) ก็เป็นตัวอย่างหนึ่ง...หึกเหิม (ฮึกเหิม)...แต่ก็นั้นละ (แต่ก็นั่นแหละ)