อนุทิน 110707 - บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นำทีมไปบรรยายคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน ๓๐๐ คน หัวข้อ "คลื่นลูกใหม่ใส่ใจธรรมะ" เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.

เขียน 12 Jul 2012 @ 16:22 () แก้ไข 15 Jul 2012 @ 19:24, ()


ความเห็น (0)