อนุทิน 110707 - บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล

  ติดต่อ

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นำทีมไปบรรยายคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน ๓๐๐ คน หัวข้อ "คลื่นลูกใหม่ใส่ใจธรรมะ" เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)