อนุทิน #110707

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นำทีมไปบรรยายคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน ๓๐๐ คน หัวข้อ "คลื่นลูกใหม่ใส่ใจธรรมะ" เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)