อนุทิน 110702 - พัดศรีเรือง

  ติดต่อ

เมืองคอน ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ระบุปีนี้ไม่มีการพิจารณาปรับค่าจ้างขั้นต่ำ แต่ปรับค่าจ้างตามนโยบายของรัฐบาล
  เขียน:  

ความเห็น (0)