อนุทิน #110702

เมืองคอน ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ระบุปีนี้ไม่มีการพิจารณาปรับค่าจ้างขั้นต่ำ แต่ปรับค่าจ้างตามนโยบายของรัฐบาล
เขียน:

ความเห็น (0)