อนุทิน 110702 - พัดศรีเรือง

เมืองคอน ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ระบุปีนี้ไม่มีการพิจารณาปรับค่าจ้างขั้นต่ำ แต่ปรับค่าจ้างตามนโยบายของรัฐบาล

เขียน 12 Jul 2012 @ 15:01 ()


ความเห็น (0)