อนุทิน 110700 - พัดศรีเรือง

ยางแผ่นดิบ 87.69 บาท/กก. ลดลง 0.20บาท/กก. ยางความชื้น 3-5% 86.19 บาท ลดลง 0.67 บาท ส่วนยางแผ่นรมควัน 90.76 บาท/กก. ลดลง 0.35 บาท/กก.
เขียน 12 Jul 2012 @ 14:05 ()


ความเห็น (0)