อนุทิน 110697 - ครูบาบินก้าว

ขอบ่น เรื่อง สื่อ..ซะหน่อย

ทิศทาง สื่อสีขาว... ภาคประชาชน พากเพียรพยายามให้เกิด รูปธรรม นับแต่ รธน. ปี ๒๕๔๐ เพื่อให้เกิดการ ให้ การเสียสละ โดย พลังประชาชนผู้มีจิตอาสา โดยตลอด ทั้งไม่ต้องรบกวนงบประมาณแผ่นดินใด ๆ เลย ตั้งใจ ทุ่มเท เสียสละ ลงทุนเพื่อปกบ้าน ป้องเมือง ทั้งพัฒนาตน และมุ่งมั่นส่งเสริมให้คนมีศีล มีธรรม มีความขยัน และดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียง ด้วยฝึกใจพอ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่...ฯลฯ จนสามารถพัฒนาสื่อสีขาว จนกระทั่งเกิดมีสื่อผ่านดาวเทียมไม่มีโฆษณา มีระบบ ครบวงจร โดย คิดฝันที่จะสร้างสรร จาก...

สื่อสาระ... ระดับชุมชน

สื่อสาระ... ระดับบริการสาธารณะ จนถึง

สื่อสาระ... ระดับชาติ

 

หากก็มีความจริงเพียงระดับชุมชน หากคงฝันต่อไปว่า.. วันหนึ่ง จะเกิดมีผู้บริหารราชการแผ่นดิน ที่เห็นแก่อนาคตแผ่นดินพึงจะได้มีดวงตาปัญญา สามารถเห็นเจตนา และความตั้งใจ แม้ไม่ต้องถึงกับสนับสนุนในทิศทางที่ควรแก่การสนับสนุนใด ๆ ก็ตาม ด้วยพลังภาคประชาชนก็พัฒนาจนมีความสามารถ พร้อม หากโดยที่ผ่านมาบางช่วงหน่วยงานทางราชการเอง กลับมีการขัดขวาง..มีการตั้งข้อกล่าวหา ฯลฯ


ทัศนะที่ หน่วยงานทางราชการ ซึ่งทำหน้าที่ดูแล สื่อของแผ่นดิน โดยตรง ได้กำหนด คิดทางเลือกให้สื่อภาค ประชาชน แบบใจแคบ  คือ...

๑. ระดับชุมชน

๒. ระดับบริการสาธารณะ

๓. และสื่อธุรกิจ ( ข้อนี้ เป็นส่วนเกิน..ไม่ได้จำเป็นให้ต้องมีใด ๆ เลย )

 

( แทนที่จะนำความคิด การกระทำ ของภาคประชาชนที่ทำดี มีผลงานอยู่แล้ว มาช่วยขับเคลื่อน ต่อยอด )

 

จึงขอพลังทางความคิด ของผู้ทำงานด้านสื่อ... และ คนในแวงวงครูบาอาจารย์ วงการเฟสบุค วงการทวิตเต้อ มาช่วยกันคิดสานต่อ...เพื่อให้เกิดพลัง สร้างสรร ให้เกิดเป็นรูปธรรม

แนวทางที่ดี มั่นคง ไม่ส่งเสริม

กลับคิดเติม ออกแบบแนวทางใหม่

แทนที่จักมาเน้น จิตอาสา กลับกลาย

ผูกอนาคตไว้ที่ รายได้ อำนาจ แล..เงินตรา

 

ไม่เห็นคุณ..สาธารณะโภคี

ไม่เห็นแนวกงสี ที่ก้าวหน้า

ไม่เห็นอนาคต ความพอเพียง ความขยันใจพอ แห่งปวงประชา

กลับยึดโยง หลงเม็ดเงินตรา ซึ่งไร้ค่า ช้านานแล้ว

 

 

เขียน 12 Jul 2012 @ 13:10 () แก้ไข 12 Jul 2012 @ 16:47, ()


ความเห็น (0)