อนุทิน 110687 - Sila Phu-Chaya

  ติดต่อ

  • ร่วมสัมมนาประจำปีสถาบันอนุญาโตตุลาการ ครั้งที่ ๘ เรื่อง "ทิศทางกระบวนการอนุญาโตตุลาการไทย :  การปรับปรุงข้อบังคับอนุญาโตตุลาการ"   ที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง
  • เมื่อวานประชุมร่วมกับชาวบ้านอย่างมีความสุขเป็นกันเองที่ชายทะเล บางสะพาน วันนี้ประชุมร่วมกับผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมายและนักกฎหมายอย่างเคร่งเครียดเป็นทางการที่โรงแรม
  •                                                         ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)