อนุทิน 110674 - สไลด์น้อย

ง่วงสุดๆ แต่ว่าก็ต้องทน เพราะอยู่เวรกลางคืนที่โรงเรียน อย่าอยู่เฉยๆ ต้องค้นคว้า ค้นหา สิ่งที่เด็กๆขาด เพิ่ม ในสิ่งที่มีน้อย เติมในสิิ่งที่ขาดแคลน แม้้ว่าเด็กๆจะอยู่แถบชนบท ไม่มีโอกาสติว ในสถาบันดังๆ แต่เราไง...ติวเตอร์...ที่อยู่ใกล้พวกเขามากที่สุดแล้ว หยิบยื่นโอกาสให้กันและกันสิ
ค้น..ค้น..หาเอกสารประกอบการสอบ Admission เข้าเรียนต่อยังสถาบันอุดมศึกษา ให้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความทะเยอทะยานอยากเรียนต่อ ให้สูงที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ตามกำลัง 
จงตั้งความหวังกับเด็กมากๆ เพราะสิ่งที่คนคาดหวังมักจะประสบผลไม่มากเกินกว่ากึ่งหนึ่ง ฉะนั้นจงหวังสูงๆกับเด็ก เพราะแม้ว่าครูเองจะผิดหวัง แต่คงเป็นผลที่มากกว่าค่าคาดหวังที่ตั้งไว้
 หวังให้สูงเข้าไว้ แล้วไปให้ถึง และจงอย่าลืมว่าวิชาการเป็นเพียงเสี้ยวเศษของการก้าวสู่หนทางอนาคตที่ดีทางเดียวไม่ เราควรเสริม+แต่งให้เขารู้จักรับและให้อย่างเหมาะสมกับสังคมที่อยู่คงจะดีไม่มากก็น้อย
 สู้เพื่อเด็กมึนๆ แต่ใสซื่อเถอะถือว่าเอาบุญ....
เขียน 12 Jul 2012 @ 00:14 ()


ความเห็น (0)