อนุทิน 110658 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

สัปดาห์นี้เพิ่มระบบ "บทบาท" (role management) เข้ามาใน ClassStart เพื่อให้สามารถบริหารจัดการระบบได้ด้วยผู้สอนและตัวแทนจากสถานศึกษาเอง

เขียน 11 Jul 2012 @ 18:10 ()


ความเห็น (0)