อนุทิน 110636 - Tawandin

Tawandin

รำพึงในรุ่งอรุณ

"...สำรวจเข้าไปในใจ คล้ายการคอยสแกน หาโอกาสที่จะพัฒนาในตนเองว่า...

ยังมีสภาวะแห่งจิตเช่นไร ที่เรายังมองว่าเป็นจุดอ่อน

และจุดอ่อนนั้นนำมาสู่การเรียนรู้เป็นพลังได้อย่างไร"


จากบันทึกเรื่อง... กัลยาณมิตรแห่งปัญญา R2R l รำพึงในรุ่งอรุณ

ของท่าน Ka-Poom


 

เขียน 11 Jul 2012 @ 12:17 () แก้ไข 11 Jul 2012 @ 12:21, ()


ความเห็น (0)