อนุทิน #11063

ปัญหาเป็นบิดาของนักคิดค้น  ทำให้เกิดการคิดค้น แก้ไข ทดลองจนทำให้เกิดแนวทางที่จะผ่านพ้นปัญหาไปได้

เขียน:

ความเห็น (0)