อนุทิน 110620 - นางกมล ตรีมรรค กศน.บางกรวย

  ติดต่อ

วันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2555 กศน.อำเภอบางกรวยจัดโครงการค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต 3D ที่โรงเรียนนายร้อย จปร. จังหวัดนครนายก กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาใหม่ จำนวน 150 คน แต่มีนักศึกษาสนใจเข้าโครงการจำนวน 180 คน

  เขียน:  

ความเห็น (0)